top of page
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์

Product

Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์

Flexible Busbar สายทองแดงถัก ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิต Flexible Busbar ได้รับการรับรองมาตราฐาน Cu-ETP C11000

มีปริมาณทองแดงไม่ต่ำกว่า 99.95%  Flexible Busbar ผ่านการทดสอบมาตราฐาน JB/T6313.2-2011, IEC 62321-5 : 2013, IEC 32321-8 : 2017  เพื่อหาโลหะอื่นที่เจือปนในลวดทองแดง ซึ่งจะมีผลต่อการนำไฟฟ้าและความปลอดภัย

1.png
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
2.png

FLEXIBLE BUSBAR (เฟล็กซิเบิลบัสบาร์) ใช้สำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือน และเป็นตัวกลางการนำไฟฟ้า เช่น

Terminalของหม้อแปลง กับ Flanged End ของ Busduct หรือ Breakers  ของตู้ MDB หรือ Generator เป็นต้น

 

FLEXIBLE with LUG หรือ สายกราวด์ถัก หางปลา ใช้สำหรับต่อสายดิน หรือ ใช้เป็นสายกราวด์ในอุปกรณ์ไฟฟ้า

เช่น ในตู้คอนโทรล MDB หรือ หม้อแปลง เป็นต้น

Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์
Flexible busbar 
เฟล็กซิเบิลบัสบาร์

หางปลา  สายกราวด์ถัก. Flexible busbar เฟล็กซิเบิลบัสบาร์. สายทองแดงถัก

bottom of page